Venezuela, Esequiba Guyanası üzerindeki meşru haklarını savunmak için elindeki tüm imkanları kullanarak gerekli tedbirleri alacağını yineler - MPPRE

Venezuela, Esequiba Guyanası üzerindeki meşru haklarını savunmak için elindeki tüm imkanları kullanarak gerekli tedbirleri alacağını yineler

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’nin 3 Ekim 1899 tarihli hakem kararının geçerliliği konusundaki tek taraflı talebine karşı ülkemiz tarafından sunulan ön itirazlara ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen tarihi öneme sahip usule ilişkin kararı dikkatle takip etmiştir.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez Guyana Esequibo bölgesi üzerindeki egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’na katılım sağladı. Venezuela, 2022 yılının Haziran ve Kasım aylarında, Büyük Britanya Birleşik Krallığı’nın kendi topraklarını elinden almak için düzmece yöntemler kullandığını kesin ve kuvvetli birçok belge aracılığıyla kanıtladı.

Büyük Britanya Birleşik Krallığı, 1840 yılından itibaren haritalar oluşturmuş ve 1899 yılında Paris’te Venezuela’ya karşı alınan hileli tahkim kararının uygulanması için strateji yürütmüş bir devlettir. Birleşik Krallık son olarak 1966 yılında Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamış ve bu bölgesel ihtilafa uygulanabilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını taahhüt etmiştir.

Venezuela, öncelikle Büyük Britanya Birleşik Krallığı’nın yasa dışı ve hileli tutumunun gözden geçirilebileceğini kabul eden ve ikinci olarak, bu bölgesel ihtilafın çözümünde geçerli tek enstrüman olan 1966 Cenevre Sözleşmesi’nin varlığını ve geçerliliğini açıkça ortaya koyan Uluslararası Adalet Divanı’nın almış olduğu usule ilişkin kararın, argümanlarımızı doğrulamasını olumlu karşılamaktadır. Bununla birlikte, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Cenevre Sözleşmesi’nin doğasına ve amacına aykırı olması nedeniyle söz konusu ihtilafın çözümünde yargı mekanizmasının bir araç olarak kullanılmasını kabul etmediğini belirtir.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, bu kararın sonuçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve meşru haklarını ve toprak bütünlüğünü savunmak için gereken tüm önlemleri alacaktır.

Venezuela, uygulanabilir ve taraflarca kabul edilebilir bir çözüm bulunması için yürütülebilecek doğrudan siyasi istişareler aracılığıyla Guayana Esequibo bölgesi ile ilgili ihtilafının sonuçlandırılmasını sağlayacak tek geçerli ve yürürlükte olan enstrümanın 1966 Cenevre Sözleşmesi olduğunu Guyana Kooperatif Cumhuriyeti’ne hatırlatır ve yineler.

Bolivarcı Venezuela hükümeti, Kurtarıcı Atamız Simon Bolivar’ın tarihi ve bölgesel mirasının müdafaası ve anayasal değerlerimiz olan barış, bütünlük ve egemenliğin Uluslararası Hukuka en saygılı şekilde yerine getirilmesi için tüm Venezuela halkına ulusal birlik çağrısında bulunur.

Venezuela’nın güneşi Esequibo’dan doğar!

“Tanrı, zaferi azmedene bahşeder”. Simon Bolivar.

Karakas, 6 Nisan 2023